Cinahl – introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i Cinahl. Cinahl er en engelskspråklig database med referanser til litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi og ergoterapi. Basen inneholder hovedsakelig tidsskriftartikler, men også bokkapitler, konferanserapporter mm. Cinahl er spesielt relevant dersom du er interessert i kvalitativ forskning og stoff om pasienterfaringer.

Målgruppe
Forskere/faglærere og master- og videreutdanningsstudenter ved NTNU og ansatte ved St. Olavs Hospital.

Forkunnskaper:
Ingen

Form
Demonstrasjonsforelesning der deltagerne har mulighet til å prøve ut det som blir demonstrert

Undervisningsspråk
Norsk

Utstyr
Det er mulig å bruke egen bærbar pc på kurset, men ikke noe krav da vi har kurs-pc'er for deltagerne (noen ganger må to deltagere dele en pc). Kursrommet har trådløst nett.

Ditt utbytte

Dette er kurset for deg som ønsker å ta i bruk Cinahl i forbindelse med faglig informasjonssøking i forbindelse med forskning eller klinisk virksomhet. Du vil lære effektiv søking i Cinahl med bruk av Boolske operatorer (AND, OR, NOT), bruk av tesaurus (Cinahl Subject Headings) og avgrensningsteknikk. Du vil også lære hvordan du kan håndtere ei treffliste og hvordan denne kan eksporteres til skriver, fil eller epost. Kurset vil også gi opplæring i hvordan du kan gå direkte fra interessante referanser i Cinahl til fulltekstversjonen av disse eller hvordan disse kan bestilles direkte i Oria. Du vil også få lære hvordan du kan opprette en personlig bruker i Cinahl, og hvordan denne bl.a. kan brukes til å lagre søk, opprette epostvarsling m.m.Meld deg på / Registration


29.11.17

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 11.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.11.17