EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Målgruppe:
Leger, forskere, stipendiater, medisin- og masterstudenter og andre ansatte som har bruk for et referansehåndteringsverktøy i forbindelse med forskning, oppgaveskriving og annen publiseringsvirksomhet. På grunn av faglig skreddersying av kurset, er kurset kun tilgjengelig for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Forkunnskaper:
Fordel med litt kunnskap i bruk av søkedatabaser som PubMed og skriving av artikler og manus, men ikke noe krav.

Form:
Demoforelesning med øvelser for deltagerne.

Forelesningsspråk:
Norsk (This course is held in Norwegian).

Utstyr:
Det er mulig å bruke egen bærbar pc på kurset (med EndNote X7 eller X8 installert), men ikke noe krav da vi har kurs-pc'er for deltagerne. EndNote må være installert på egen pc på forhånd, da vi ikke har tid til å gi hjelp til installering i forbindelse med kurset. EndNote blir demonstrert sammen med Word 2016 (brukere med Word 2016 må ha EndNote X7.5 eller senere versjoner). Brukere med Mac og Word for Mac vil også ha fullt utbytte av kurset. Kursrommet har trådløst nett (Eduroam).

Læringsmål:
EndNote er et personlig arkiveringsystem for litteratur og samtidig et publiseringsverktøy. Dette er et introduksjonskurs der vi vil se på hvordan vi oppretter et eget referansebibliotek og hvordan vi kan fylle dette med innhold på en optimal måte. I tillegg vil vi se på Cite While You Write, som er et samspill mellom EndNote og Word hvor du kan sette inn siteringer i løpende tekst og få EndNote til å lage en litteraturliste automatisk. Du vil også lære hvordan du i ettertid kan få EndNote til å formatere referansene i tekst og i litteraturlista slik tidsskriftet du ønsker å publisere i, krever.

Annen informasjon:
Siste EndNote versjon er X8.0.2 (Windows) og X8.0.2 (Mac). EndNote X8 er tilgjengelig på Progdist eller software.ntnu.no for NTNU's studenter og ansatte (Informasjon om hvordan du kan oppgradere X8 finner du her). St. Olav brukere uten NTNU tilknytning må ta kontakt med HEMIT for å få installert programmet.

Se forøvrig Tips og veiledninger i bruk av EndNote for studenter og ansatte innen medisin og helsefag for en oversikt over våre nettveiledninger.Meld deg på / Registration


04.10.17

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.10.17