Kurs Gløshaugen: Hvordan finne relevant litteratur til ditt prosjekt og din masteroppgave

Målgruppe:

Hovedsakelig rettet mot 5. års-studenter som skal begynne på prosjektoppgave.

Informasjon:

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring sier at studenter på masternivå skal kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer, noe dette kurset vil forsøke å hjelpe deg med.

Universitetsbiblioteket (NTNU UB) tilbyr derfor kurs i hvordan man finner faglig og vitenskapelig informasjon.

Dette kurset tilsvarer i stor grad kurset du ble tilbudt gjennom "Eksperter i Team", og kan være en mulighet for de som gikk glipp av det, eller de som ønsker å friske opp kunnskapene. Kurset er gratis.

 

Læringsmål

Etter kurset skal du:

  • Kunne velge relevante søkekilder
  • Kunne utarbeide en søkestrategi samt velge emneord
  • Kildekritikk/evaluering av informasjon
  • Bruke bibliotekkatalogen Oria, administrere dine lån der samt bestille litteratur
  • Introduksjon til  Google Scholar og siteringsdatabasen Scopus.
  • Hvordan søke i ulike fagdatabaser og finne materiale i fulltekst.
  • Kunne sitere/referere riktig og vite hvordan du kan unngå plagiering
  • Ha kjennskap til at det finnes ulike referansehåndteringsverktøy. Nedlasting av referanser fra noen databaser.

 

Ta gjerne med din egen laptop.

Dersom det er færre enn fem (5) påmeldte blir kurset avlyst.Meld deg på / Registration


03.10.17

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 11.00

Sted/Location: H412

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.10.17