Gløshaugen: BibTeX/BibLaTeX - En praktisk introduksjon til sitering og referansehåndtering i Latex.

Deltakere:
Alle som er interessert i sitering i Latex, og har en grunnleggende forståelse av å jobbe med Latex.

Læringsutbytte:

Latex er et kraftig verktøy for å produsere dokumenter av høy kvalitet. Siteringer i Latex kan være en utfordring, og verktøyene uoversiktlige. Dette kurset sikter på å gi en praktisk introduksjon til å jobbe med siteringer i Latex, med Bibtex/BibLaTeX som hovedfokus. Siteringsprosessen fra artikkel til sitering, og siteringshåndtering vil bli diskutert.  

Ekstra informasjon:

Kurset bruker ShareLatex.com, hvor NTNU har campuslisens. Det er ikke nødvendig å ha egen pc. Hvis ønskelig, kan en bruke egen Latex versjon.Meld deg på / Registration


09.10.17

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: H412 - Hovedbygget

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.10.17