Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

26.02.20 | Søkekurs i SCOPUS, Web of Science & Google Scholar - et ... | 17 ledige / vacancies

Søkekurs i SCOPUS, Web of Science & Google Scholar - et tverrvitenskapelige supplement til PubMed

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.02.20

18.03.20 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 23 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a structured search strategy in an effective way, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.03.20

22.04.20 | Literature searching in PubMed - A comprehensive introd ... | 20 ledige / vacancies

Literature searching in PubMed - A comprehensive introduction

A comprehensive introduction to searching by using PubMed's new interface.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.04.20

06.05.20 | Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon | 23 ledige / vacancies

Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker å lære hvordan man søker etter litteratur på en strukturert og effektiv måte og som primært ønsker å bruke PubMed som verktøy for å finne litteratur. Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.05.20

27.05.20 | Raske svar - Finn oppsummert forskning i ulike database ... | 23 ledige / vacancies

Raske svar - Finn oppsummert forskning i ulike databaser og kunnskapsbaserte oppslagsverk

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.05.20

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

30.03.20 - 31.03.20 | Course for PhD-candidates: Sources, publishing and visi ... | 30 ledige / vacancies

Course for PhD-candidates: Sources, publishing and visibility

This two-day course will provide you with the necessary skills to streamline your production of publications and increase your visibility as a scientist. The process leading to a publication passes through several distinctive steps. In addition, research is now undergoing a transformation in publishing and transparency, with associated demands and new terminology. The course therefore has three main themes: sources, writing and publishing & visibility. Different aspects within each of the main themes will be examined. The course is aimed specifically at PhD candidates in the field of science and technology.

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 16.00

Sted/Location: C1-126 (Natural science library classroom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.03.20

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Ålesund