Litteratursøk/Literature Search

08.11.18 | Skrivekveld | 487 ledige / vacancies

Skrivekveld

Jumpstart your academic writing!

Academic Writing and Resources for Graduate Students

 

Tidspunkt/Time of day: 15:00 - 20:00

Sted/Location: Natural Science Library U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.11.18

Bibliotek for medisin og helse

31.10.18 | Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell | 19 ledige / vacancies

Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.10.18

14.11.18 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 19 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (Floor 2, Kunnskapssenteret))

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.11.18

21.11.18 | Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktø ... | 18 ledige / vacancies

Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktøy som SCOPUS, Web of Science & Google Scholar

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.11.18

28.11.18 | Lær effektiv søking ved bruk av PubMed | 9 ledige / vacancies

Lær effektiv søking ved bruk av PubMed

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i effektiv søking ved bruk av PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.11.18

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

23.11.18 | Kurs i systematiske litteratursøk | Fulltegnet / venteliste

Kurs i systematiske litteratursøk

UB Gjøvik inviterer til kurs i systematiske litteraturstudier fredag 23.november kl 09-12 i datalab G223 (Gneis, 2.etasje). Kurset er i hovedsak beregnet på stipendiater og forskere, og er tilrettelagt for Institutt for helsefag Gjøvik (IHG). 

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 12:00

Sted/Location: Datalab G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.11.18

Gløshaugen, Marin og Kunst

31.10.18 - 01.11.18 | 2-day course in Information Retrieval for PhD candidate ... | Fulltegnet / venteliste

2-day course in Information Retrieval for PhD candidates

Two day course  for  PhD candidates within architecture, engineering, technology, natural sciences, business and art.
We will present The NTNU University Library Web with all electronic  services available to you, and how you can search in the different  subject  relevant databases to find relevant and qualified information  for your  subjects, store references in EndNote/BibTeX and write your Thesis:

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15.30

Sted/Location: room HB412, Main Building, GLØSHAUGEN

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.10.18

07.11.18 - 08.11.18 | 2-dagers kurs i Litteratursøking for PhD-kandidater | 19 ledige / vacancies

2-dagers kurs i Litteratursøking for PhD-kandidater

Fagets formål er å gi grunnleggende innføring i moderne informasjonssøking, og kunnskap om publisering av eget stoff. Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvinger, vil kandidatene få kjennskap til bruk av effektive søkeverktøy og hvordan en finner fram til interessant informasjon i dagens informasjonsflom. Dette vil være meget viktig kunnskap og komme til praktisk nytte i Ph.D studiet og siden i arbeid innen undervisning, forskning og næringsliv.

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15.30

Sted/Location: HB412, Hovedbygget, Gløshaugen

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.18

Gunnerus og Dora

Handelshøyskolen

Ålesund