Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

29.08.18 | Lær effektiv søking ved bruk av PubMed | 20 ledige / vacancies

Lær effektiv søking ved bruk av PubMed

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i effektiv søking ved bruk av PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.08.18

12.09.18 | LUKKET KURS: Kurs i faglig søking for hovedoppgavestude ... | 24 ledige / vacancies

LUKKET KURS: Kurs i faglig søking for hovedoppgavestudentene i medisin ( IIIA)

Formålet med dette kurset er å gi medisinstudenter en grunnleggende opplæring i biomedisinsk informasjonssøking. Deltagerne vil få en grundig opplæring i effektiv søking ved bruk av PubMed (Medline). I tillegg vil bruk av siteringsbaser som Web of Science, SCOPUS og Google Scholar bli demonstrert. Andre relevante baser kan også bli demonstrert hvis det blir tid.

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 11.09.18

26.09.18 | Lær effektiv søking ved bruk av PubMed | 18 ledige / vacancies

Lær effektiv søking ved bruk av PubMed

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i effektiv søking ved bruk av PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.09.18

10.10.18 | Learn effective searching using PubMed | 24 ledige / vacancies

Learn effective searching using PubMed

An introduction to effective searching by using PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (Floor 2, Kunnskapssenteret))

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 09.10.18

17.10.18 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 24 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (Floor 2, Kunnskapssenteret))

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.10.18

31.10.18 | Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell | 24 ledige / vacancies

Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.10.18

14.11.18 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 24 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (Floor 2, Kunnskapssenteret))

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.11.18

21.11.18 | Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktø ... | 22 ledige / vacancies

Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktøy som SCOPUS, Web of Science & Google Scholar

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.11.18

28.11.18 | Lær effektiv søking ved bruk av PubMed | 24 ledige / vacancies

Lær effektiv søking ved bruk av PubMed

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i effektiv søking ved bruk av PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.11.18

Dragvoll og Musikk

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

Gunnerus og Dora

Handelshøgskolen

Lysholmbiblioteket

Ålesund