NVivo

31.10.19 + 01.11.19 | NVivo 2-day introduction for PhD candidates and resear ... | 6 ledige / vacancies

NVivo 2-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 15:30

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, course room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.10.19

31.10.19 | Ålesund - dagskurs i NVivo - introduksjon | 2 ledige / vacancies

Ålesund - dagskurs i NVivo - introduksjon

NVivo er et program som kan hjelpe deg med å organisere og analysere kvalitative data.

Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi vil gå gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter. Kurset er beregnet på deltagere med liten eller ingen erfaring i NVivo.

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 15:00

Sted/Location: Hovedbygget F425

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.10.19

05.11.19 - 06.11.19 | NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for PhD-studenter og ... | Fulltegnet / venteliste

NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for PhD-studenter og forskere ved NTNU i Gjøvik

NVivo er et program som kan hjelpe deg med å organisere og analysere kvalitative data.

Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi vil gå gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter. Kurset er beregnet på deltagere med liten eller ingen erfaring i NVivo.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 14:00

Sted/Location: PC-lab v biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.11.19

21.11.19 + 22.11.19 | NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for ph.d.-kandidater ... | 13 ledige / vacancies

NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 15:30

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.11.19