Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

09.10.20 | [Restricted Course] EndNote for SMED8007 | 97 ledige / vacancies

[Restricted Course] EndNote for SMED8007

Introduction course for the reference management program EndNote for PhD-students registered for SMED8007 Fall 2020.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.10.20

21.10.20 | EndNote for medisin og helse | 14 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital. På grunn av Corona-situasjonen har dette kurset et begrenset antall fysiske plasser, men kurset vil bli samtidig streamet i Zoom (se mer informasjon i kursbeskrivelsen).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 eller Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.10.20

11.11.20 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 27 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital. Due to the Corona-situation, this course accepts a limited number of physical participants. Other participants can attend the course live in Zoom (see more information in the course description).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 or Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 10.11.20

09.12.20 | EndNote for medisin og helse | 34 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital. På grunn av Corona-situasjonen har dette kurset et begrenset antall fysiske plasser, men kurset vil bli samtidig streamet i Zoom (se mer informasjon i kursbeskrivelsen).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 eller Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 08.12.20

Dragvoll og Musikk

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

21.09.20 | EndNote introduksjonskurs | Fulltegnet / venteliste

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.09.20

13.10.20 | EndNote introduksjonskurs | Fulltegnet / venteliste

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: U36

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.10.20

21.10.20 | EndNote introduksjonskurs | 4 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Adolf Øien-bygget - U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.10.20

Lysholmbiblioteket

Ålesund