Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

15.04.20 | EndNote for Medicine and Health Sciences [Web course] | 12 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences [Web course]

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital. Due to the Corona-situation this course will be offered as a web course.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: Web course in Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 14.04.20

13.05.20 | EndNote for medisin og helse | 15 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.05.20

Dragvoll og Musikk

30.03.20 | [Avlyst] EndNote - introduksjonskurs | 11 ledige / vacancies

[Avlyst] EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

  • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
  • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
  • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.03.20

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

16.04.20 | CANCELED (for now)... EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblio ... | Påmelding er ikke aktivert for denne datoen

CANCELED (for now)... EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) (In Norwegian)

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som lar deg organisere alle referansene og pdf'ene dine i en database (= et EndNote-biblioteket)

Sted: På kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 
Språk: Dette kurset er på norsk (This course will be in Norwegian).

Innholdet kort beskrevet: 

  • Hvordan eksportere referanser fra ulike fagdatabaser inn i EndNote-biblioteket, samt legge inn referanser manuelt. 
  • Hvordan sette referanser fra EndNote-biblioteket inn i et word-dokument
  • Vi vil også se på stiler, hvordan endre stiler, editere en stil... med mere. 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.04.20

17.04.20 | CANCELED (for now). EndNote course. At the Natural Scie ... | Påmelding er ikke aktivert for denne datoen

CANCELED (for now). EndNote course. At the Natural Science Library, Realfagbygget (In English)

EndNote is a reference management tool that lets you organize all your references and PDFs in one database  (= an EndNote library). 

Where: in the Natural Science Library's course-room: Room C1-126. (Realfagbibliotekets)
Language: This course will be in English.

Subjects in short:

  • How to export references from different databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
  • How to insert references from your EndNote-library into a manuscript.
  • We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.04.20

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Lysholmbiblioteket

Ålesund