Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Ragnar Pedersen, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Support, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

08.11.18 | Skrivekveld | 487 ledige / vacancies

Skrivekveld

Jumpstart your academic writing!

Academic Writing and Resources for Graduate Students

 

Tidspunkt/Time of day: 15:00 - 20:00

Sted/Location: Natural Science Library U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.11.18

Bibliotek for medisin og helse

31.10.18 | Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell | 19 ledige / vacancies

Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.10.18

14.11.18 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 19 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (Floor 2, Kunnskapssenteret))

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.11.18

21.11.18 | Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktø ... | 18 ledige / vacancies

Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktøy som SCOPUS, Web of Science & Google Scholar

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.11.18

28.11.18 | Lær effektiv søking ved bruk av PubMed | 9 ledige / vacancies

Lær effektiv søking ved bruk av PubMed

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i effektiv søking ved bruk av PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.11.18

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

23.11.18 | Kurs i systematiske litteratursøk | Fulltegnet / venteliste

Kurs i systematiske litteratursøk

UB Gjøvik inviterer til kurs i systematiske litteraturstudier fredag 23.november kl 09-12 i datalab G223 (Gneis, 2.etasje). Kurset er i hovedsak beregnet på stipendiater og forskere, og er tilrettelagt for Institutt for helsefag Gjøvik (IHG). 

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 12:00

Sted/Location: Datalab G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.11.18

Gløshaugen, Marin og Kunst

31.10.18 - 01.11.18 | 2-day course in Information Retrieval for PhD candidate ... | Fulltegnet / venteliste

2-day course in Information Retrieval for PhD candidates

Two day course  for  PhD candidates within architecture, engineering, technology, natural sciences, business and art.
We will present The NTNU University Library Web with all electronic  services available to you, and how you can search in the different  subject  relevant databases to find relevant and qualified information  for your  subjects, store references in EndNote/BibTeX and write your Thesis:

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15.30

Sted/Location: room HB412, Main Building, GLØSHAUGEN

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.10.18

07.11.18 - 08.11.18 | 2-dagers kurs i Litteratursøking for PhD-kandidater | 19 ledige / vacancies

2-dagers kurs i Litteratursøking for PhD-kandidater

Fagets formål er å gi grunnleggende innføring i moderne informasjonssøking, og kunnskap om publisering av eget stoff. Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvinger, vil kandidatene få kjennskap til bruk av effektive søkeverktøy og hvordan en finner fram til interessant informasjon i dagens informasjonsflom. Dette vil være meget viktig kunnskap og komme til praktisk nytte i Ph.D studiet og siden i arbeid innen undervisning, forskning og næringsliv.

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15.30

Sted/Location: HB412, Hovedbygget, Gløshaugen

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.18

Gunnerus og Dora

Handelshøyskolen

Ålesund

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

24.10.18 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 4 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (Floor 2, Kunnskapssenteret))

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 23.10.18

05.12.18 | EndNote for medisin og helse | 2 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg., Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.12.18

Dragvoll og Musikk

24.10.18 | EndNote - introduksjonskurs | Fulltegnet / venteliste

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.10.18

29.10.18 | EndNote - introduksjonskurs | 3 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.10.18

31.10.18 | EndNote - introduksjonskurs | 1 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 31.10.18

05.11.18 | EndNote - introduksjonskurs | 9 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.18

06.11.18 | EndNote - introduksjonskurs | 8 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.11.18

Gjøvik

06.11.18 | EndNote: introduksjonskurs | Fulltegnet / venteliste

EndNote: introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.18

21.11.18 | EndNote for viderekommende | 7 ledige / vacancies

EndNote for viderekommende

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som fungerer sammen med ulike tekstbehandlere, som f.eks. Word, Pages osv. I kurset for viderekommende fokuseres det på funksjonalitet som ikke dekkes av introduksjonskurset. Dersom det er lenge siden du har brukt EndNote eller lenge siden du hadde introduksjonskurs anbefaler vi at du tar introduksjonskurset først. 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 15.11.18

04.12.18 | Registrere og egenarkivere forskning i Cristin/ Registr ... | 10 ledige / vacancies

Registrere og egenarkivere forskning i Cristin/ Registration and self-archiving in Cristin

Registrere og egenarkivere forskning i Cristin

------

Registration and self-archiving in Cristin

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 11:15

Sted/Location: G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.11.18

Gløshaugen, Marin og Kunst

19.10.18 | EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In ... | 17 ledige / vacancies

EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In Norwegian)

Kom igang med EndNote: 
Du vil lære å høste referanser fra kjente databaser inn i ditt referanse-bibliotek, samt legge referanser inn manuelt. Dernest bruke referansene i løpende tekst mens du skriver. Vi vil også se på bruk av ulike stiler.
Kurset holdes på kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket).  

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.10.18

19.10.18 | EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinne ... | 13 ledige / vacancies

EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinnet (In English)

You will learn how to create an EndNote-library for your references, how to export references from databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
Then, how to insert references from EndNote into a manuscript. We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 
The course is held in the Course-room at the Natural Science Library (Realfagbiblioteket). 
(Room C1-126).

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.10.18

01.11.18 | EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinne ... | 17 ledige / vacancies

EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinnet (In English)

You will learn how to create an EndNote-library for your references, how to export references from databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
Then, how to insert references from EndNote into a manuscript. We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 
The course is held in the Course-room at the Natural Science Library (Realfagbiblioteket). 
(Room C1-126).

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.11.18

02.11.18 | EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In ... | 14 ledige / vacancies

EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In Norwegian)

Kom igang med EndNote: 
Du vil lære å høste referanser fra kjente databaser inn i ditt referanse-bibliotek, samt legge referanser inn manuelt. Dernest bruke referansene i løpende tekst mens du skriver. Vi vil også se på bruk av ulike stiler.
Kurset holdes på kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket).  

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 02.11.18

15.11.18 | EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In ... | 20 ledige / vacancies

EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In Norwegian)

Kom igang med EndNote: 
Du vil lære å høste referanser fra kjente databaser inn i ditt referanse-bibliotek, samt legge referanser inn manuelt. Dernest bruke referansene i løpende tekst mens du skriver. Vi vil også se på bruk av ulike stiler.
Kurset holdes på kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket).  

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 15.11.18

16.11.18 | EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinne ... | 20 ledige / vacancies

EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinnet (In English)

You will learn how to create an EndNote-library for your references, how to export references from databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
Then, how to insert references from EndNote into a manuscript. We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 
The course is held in the Course-room at the Natural Science Library (Realfagbiblioteket). 
(Room C1-126).

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.11.18

29.11.18 | EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinne ... | 19 ledige / vacancies

EndNote in less than two hours - Gløshaugen, Kalvskinnet (In English)

You will learn how to create an EndNote-library for your references, how to export references from databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
Then, how to insert references from EndNote into a manuscript. We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 
The course is held in the Course-room at the Natural Science Library (Realfagbiblioteket). 
(Room C1-126).

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.11.18

30.11.18 | EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In ... | 20 ledige / vacancies

EndNote på under to timer - Gløshaugen, Kalvskinnet (In Norwegian)

Kom igang med EndNote: 
Du vil lære å høste referanser fra kjente databaser inn i ditt referanse-bibliotek, samt legge referanser inn manuelt. Dernest bruke referansene i løpende tekst mens du skriver. Vi vil også se på bruk av ulike stiler.
Kurset holdes på kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket).  

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Rom C1-126 i Realfagbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.11.18

Gunnerus og Dora

01.11.18 | Workshop: S1 Ontology-based analysis of scholarly pract ... | Påmeldingsfristen har passert

Workshop: S1 Ontology-based analysis of scholarly practice

 This workshop introduces an innovative ontology-based approach to investigate the information and communication practices and needs of arts and humanities researchers in the digital environment.

Tidspunkt/Time of day: 13:30 - 15:30

Sted/Location: Lysholmbygget LY42

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.10.18

01.11.18 | Workshop: S6 Writing And Publishing On The Web Together ... | Påmeldingsfristen har passert

Workshop: S6 Writing And Publishing On The Web Together Using Github

A workshop on GitHub as a source of software, scripts, and programs.

Tidspunkt/Time of day: 12:30 - 15:30

Sted/Location: Lysholmbygget LY14

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.10.18

Handelshøyskolen

22.11.18 | EndNote introduksjonskurs | 7 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: U36

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.11.18

EndNote oppfriskningskurs

EndNote oppfriskningskurs

Målgruppe:

Studenter som trenger å friske opp ferdighetene i referansehåndteringsverktøyet EndNote.

Lysholmbiblioteket

23.10.18 | EndNote introduksjonskurs | Påmeldingsfristen har passert

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

 

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 11.00

Sted/Location: Akrinn (Sverres gate 12/Teknologibygget): U302

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 10.10.18

20.11.18 | EndNote introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Akrinn (Sverres gate 12/Teknologibygget): U302

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.11.18

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst

NVivo

01.11.18 | NVivo - 2-day introduction for PhD candidates and rese ... | Fulltegnet / venteliste

NVivo - 2-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 14:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, course room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.11.18

08.11.18 | NVivo - 2-day introduction for PhD candidates and rese ... | Fulltegnet / venteliste

NVivo - 2-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 14:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, course room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 08.11.18

19.11.18 + 26.11.18 | NVivo - 2-day introduction for PhD candidates and rese ... | 12 ledige / vacancies

NVivo - 2-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 11:15 - 16:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, course room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.11.18