Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Roar Storleer, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Nettredaksjon, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

06.09.17 | PubMed - Introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

PubMed - Introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.09.17

13.09.17 | Kurs i faglig søking for hovedoppgavestudentene i medis ... | 8 ledige / vacancies

Kurs i faglig søking for hovedoppgavestudentene i medisin ( IIIA) (Lukket kurs)

Formålet med dette kurset er å gi medisinstudenter en grunnleggende opplæring i biomedisinsk informasjonssøking. Deltagerne vil få en grundig opplæring i PubMed (Medline). I tillegg vil bruk av siteringsbaser som Web of Science, SCOPUS og Google Scholar bli demonstrert. Andre relevante baser kan også bli demonstrert hvis det blir tid.

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.09.17

27.09.17 | PubMed - Introduksjonskurs | 23 ledige / vacancies

PubMed - Introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.09.17

11.10.17 | Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell | 23 ledige / vacancies

Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 10.10.17

17.10.17 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 22 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.10.17

25.10.17 | PubMed - Introduction | 23 ledige / vacancies

PubMed - Introduction

An introduction to PubMed for you that want to learn to search for medical and Health science information for research and clinical work.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.10.17

01.11.17 | PubMed - Introduksjonskurs | 24 ledige / vacancies

PubMed - Introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.11.17

15.11.17 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 24 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 14.11.17

22.11.17 | Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktø ... | 22 ledige / vacancies

Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktøy som SCOPUS, Web of Science & Google Scholar

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.11.17

29.11.17 | Cinahl – introduksjonskurs | 24 ledige / vacancies

Cinahl – introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i Cinahl. Cinahl er en engelskspråklig database med referanser til litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi og ergoterapi. Basen inneholder hovedsakelig tidsskriftartikler, men også bokkapitler, konferanserapporter mm. Cinahl er spesielt relevant dersom du er interessert i kvalitativ forskning og stoff om pasienterfaringer.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 11.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.11.17

Dragvoll og Musikk

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

30.08.17 | Information retrieval course with EndNote for internati ... | 30 ledige / vacancies

Information retrieval course with EndNote for international master students at Gløshaugen

Be a more effective and clever scientific litterature searcher, learn to build up your local reference database, write your scientific publications and automatically make reference lists

We arrange 2-hour Information Retrieval Course with the reference handling tool Endnote for International master students within engineering, technology and economy (IV, IE and ØK)

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: room HB412, Main Building, GLØSHAUGEN

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.08.17

31.08.17 | Information retrieval course with EndNote for internati ... | 30 ledige / vacancies

Information retrieval course with EndNote for international master students at Gløshaugen

Be a more effective and clever scientific litterature searcher, learn to build up your local reference database, write your scientific publications and automatically make reference lists

We arrange 2-hour Information Retrieval Course with the reference handling tool Endnote for International master students within engineering, technology and economy (IV, IE and ØK)

Tidspunkt/Time of day: 13.15 - 15.00

Sted/Location: room HB412, Main Building, GLØSHAUGEN

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 31.08.17

12.09.17 | FYSIKK: kurs i litteratursøking for master og siving st ... | 25 ledige / vacancies

FYSIKK: kurs i litteratursøking for master og siving studenter innen fysikk

Universitetsbiblioteket (NTNU UB) tilbyr kurs i   hvordan man finner faglig og vitenskapelig informasjon. I nasjonalt   kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal studenter på  master/siving-nivå kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike   informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere   faglige resonnementer, noe dette kurset vil hjelpe deg med.

Tidspunkt/Time of day: 13.15 - 15.00

Sted/Location: c1-126, undervisningsrom - Realfagsbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.09.17

13.09.17 | FYSIKK: kurs i litteratursøking for master og siving st ... | 25 ledige / vacancies

FYSIKK: kurs i litteratursøking for master og siving studenter innen fysikk

Universitetsbiblioteket (NTNU UB) tilbyr kurs i   hvordan man finner faglig og vitenskapelig informasjon. I nasjonalt   kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring skal studenter på  master/siving-nivå kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike   informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere   faglige resonnementer, noe dette kurset vil hjelpe deg med.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: c1-126, undervisningsrom - Realfagsbiblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.09.17

13.09.17 | PHYSICS; Course in Literature Search for International ... | 25 ledige / vacancies

PHYSICS; Course in Literature Search for International master and siving students

The University Library offers courses in how to find scientific information for your scientific study/work and writings.

According to the Norwegian Qualifications Framework master students should be able to analyze and deal critically with various sources of information and use them to structure and formulate scholarly arguments. NTNU University Library aims to help with that by offering courses on how to find scholarly and scientific information.

These courses are primarily targeted towards master- and siving students in Physics who are starting their main project and need good and documented background information for their work

Tidspunkt/Time of day: 13.15 - 15.00

Sted/Location: c1-126, Teachingroom - Matural Science Library

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.09.17

19.09.17 | Information retrieval course with EndNote for internati ... | 30 ledige / vacancies

Information retrieval course with EndNote for international master students at Gløshaugen

Be a more effective and clever scientific litterature searcher, learn to build up your local reference database, write your scientific publications and automatically make reference lists

We arrange 2-hour Information Retrieval Course with the reference handling tool Endnote for International master students within engineering, technology and economy (IV, IE and ØK)

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: room HB412, Main Building, GLØSHAUGEN

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.09.17

Gunnerus og Dora

Handelshøgskolen

Ålesund

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

30.08.17 | EndNote for medisin og helse | 5 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.08.17

19.09.17 | Lukket kurs: EndNote for hovedoppgavestudenter i medis ... | Påmeldingsfristen har passert

Lukket kurs: EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA

Lukket introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA. Kurset krever påmelding! NB! Er det for få deltagere på et av kurstidspunktene, vil deltagerne bli slått sammen til et kurs en av dagene.

Tidspunkt/Time of day: 08.30 - 11.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.08.17

20.09.17 | Lukket kurs: EndNote for hovedoppgavestudenter i medis ... | 10 ledige / vacancies

Lukket kurs: EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA

Lukket introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA. Kurset krever påmelding! NB! Er det for få deltagere på et av kurstidspunktene, vil deltagerne bli slått sammen til et kurs en av dagene.

Tidspunkt/Time of day: 08.30 - 11.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.09.17

04.10.17 | EndNote for medisin og helse | 13 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.10.17

08.11.17 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 18 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.11.17

06.12.17 | EndNote for medisin og helse | 18 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.12.17

Dragvoll og Musikk

28.08.17 | EndNote - introduksjonskurs | 5 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.08.17

11.09.17 | EndNote - introduksjonskurs | 16 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 11.09.17

12.09.17 | EndNote - introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.09.17

25.09.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.09.17

27.09.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.09.17

02.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 02.10.17

04.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.10.17

17.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.10.17

18.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.10.17

23.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 23.10.17

25.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.10.17

30.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.10.17

31.10.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 31.10.17

06.11.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.11.17

07.11.17 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.11.17

Gjøvik

Seminarrekken 2017: EndNote - en introduksjon

Seminarrekken 2017: EndNote - en introduksjon

Første seminar ut i høstens seminarserie er EndNote - en introduksjon v/Giulia Manzotti.

Gløshaugen, Marin og Kunst

14.09.17 | EndNote introkurs - referansehåndtering | 30 ledige / vacancies

EndNote introkurs - referansehåndtering

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for teknologi- , realfag- og økonomistudenter

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 14.09.17

21.09.17 | EndNote introkurs - referansehåndtering | 28 ledige / vacancies

EndNote introkurs - referansehåndtering

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for teknologi- , realfag- og økonomistudenter

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.09.17

26.09.17 | EndNote Introduction Course | 28 ledige / vacancies

EndNote Introduction Course

Introduction to the reference management program EndNote for technology-, natural science and business students and emplyees at NTNU

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.09.17

11.10.17 | EndNote introkurs - referansehåndtering | 30 ledige / vacancies

EndNote introkurs - referansehåndtering

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for teknologi- , realfag- og økonomistudenter

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 11.10.17

Gunnerus og Dora

Handelshøgskolen

13.09.17 | EndNote introduksjonskurs | 20 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 12.15 - 14.00

Sted/Location: U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.09.17

18.10.17 | EndNote introduksjonskurs | 20 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 12.15 - 14.00

Sted/Location: U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.10.17

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst